infolinka:
0850 111 007
Karta O2

Získajte nové výhody!

Nová karta s obľúbenými výhodami!

Z dôvodu ukončenia vydávania kreditnej Karty O2 Vám prinášame Bankomatku Quatro, s ktorou získavate:

  • 2 % späť zo všetkých platieb kartou realizovaných doma, v zahraničí i na internete (Bonus je vyplácaný vždy k 25. dňu v mesiaci. O výške bonusu je klient informovaný vo výpise. Bonus 2 % platí len pre klientov, ktorí boli držiteľmi Karty O2).
  • výbery v sieti bankomatov VÚB banky úplne bez poplatkov
Parametre Bankomatky Quatro
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom - Bankomatka Quatro
Celkové náklady spojené s používaním Bankomatky Quatro s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 118,95 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 018,95 €. RPMN bude 27,16%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 0,65 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
  1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet 2 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou.
  2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť bonusový program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
  3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na bonusový program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento bonusový program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách v bonusovom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom.
  4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Bankomatky Quatro pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
  5. Držiteľ Bankomatky Quatro nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.