infolinka:
0850 111 007
Bankomatka Quatro

Získavajte BONUS každý mesiac!

Získajte BONUS na Váš paušál v O2!

Bankomatka Quatro je bonusová kreditná platobná karta určená vybraným zákazníkom O2 s aktivovaným programom O2 Paušál.

Bankomatka Quatro Vám umožní získať mesačne bonus až do výšky Vášho paušálu v O2.

 • 15 € za minimálne 100 € použitých z karty pre zákazníkov s bronzovým paušálom
 • 20 € za minimálne 100 € použitých z karty pre zákazníkov so strieborným paušálom
 • 30 € za minimálne 300 € použitých z karty pre zákazníkov so zlatým paušálom
 • 45 € za minimálne 300 € použitých z karty pre zákazníkov s platinovým paušálom

Bonus Vám bude pripisovaný formou cash backu vždy 25. deň v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

Príklad:
Ak v priebehu mesiaca použijete z Bankomatky akýmkoľvek spôsobom 100€ a využívate strieborný paušál v O2, získate bonus vo výške 20€.

Parametre Bankomatky Quatro
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom - Bankomatka Quatro
Celkové náklady spojené s používaním Bankomatky Quatro s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 118,95 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 018,95 €. RPMN bude 27,16%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 0,65 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
 1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka zákazníkovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
  • 15 € za minimálne 100 € použitých z karty pre zákazníkov s bronzovým paušálom
  • 20 € za minimálne 100 € použitých z karty pre zákazníkov so strieborným paušálom
  • 30 € za minimálne 300 € použitých z karty pre zákazníkov so zlatým paušálom
  • 45 € za minimálne 300 € použitých z karty pre zákazníkov s platinovým paušálom
  Bonusy budú vypočítané z transakcií zaúčtovaných od 26. dňa predchádzajúceho mesiaca do 25. dňa aktuálneho mesiaca.
 2. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca zákazníka informovať vhodným spôsobom.
 3. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Bankomatky Quatro pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 4. Držiteľ Bankomatky Quatro nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.