infolinka:
0850 111 007
Pôžičková karta Triangel Premium

VIP karta pre VIP klientov!

ODMENA pre verných klientov!

Ako poďakovanie a odmenu za dlhoročnú dôveru a spoluprácu s našou spoločnosťou dávame našim verným klientom možnosť získať Pôžičkovú kartu Triangel PREMIUM.

Ide o kreditnú platobnú kartu, s ktorou získavate tieto špeciálne výhody:

  • bonus 2 % zo všetkých platieb kartou realizovaných doma, v zahraničí a na internete
Bonus je vyplácaný vždy k 25. dňu v mesiaci. O výške bonusu je klient informovaný vo výpise. Bonus 2 % platí len pre Zmluvy uzavreté od 1. 11. 2014.

Parametre Pôžičkovej karty Triangel PREMIUM
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
Celkové náklady spojené s používaním Pôžičkovej karty Triangel PREMIUM s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 23,76% p.a. predstavujú 131,43 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 031,43 €. RPMN bude 30,29%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,30 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
  1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
    • 2 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou doma, v zahraničí a na internete.
  2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
  3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom.
  4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Pôžičkovej karty Triangel PREMIUM pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
  5. Držiteľ Pôžičkovej karty Triangel PREMIUM nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.