infolinka:
0850 111 007
Bankomatka Quatro

Nakupujte a získavajte zľavy!

Žiadosť o kartu

NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB ako si požičiavať peniaze!

Pôžičková karta Quatro je kreditná platobná karta, z ktorej môžete peniaze čerpať okamžite a na čokoľvek, 24 hodín denne, nech ste kdekoľvek. S kartou získavate zľavu:

  • za každých 10 € zaplatených Pôžičkovou kartou Quatro získate 60 bodov
  • výbery v sieti bankomatov VÚB banky úplne bez poplatkov
Po nazbieraní 3 000 bodov dostanete poukážku na zľavu 10 € na nákup cez Quatro.

Parametre Pôžičkovej karty Quatro
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
Celkové náklady spojené s používaním Pôžičkovej karty Quatro s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 23,76% p.a. predstavujú 123,63 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 023,63 €. RPMN bude 28,35%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 0,65 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
  1. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
  2. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom.
  3. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
  4. V prípade, že sa na používanie kreditnej platobnej karty, oprávneným držiteľom vzťahuje bonusový program v podobe generovania poukážok na zľavu v rámci splátkového predaja Quatro, maximálna hodnota poukážok, ktoré môžu byť Držiteľovi Karty zaslané spolu za kalendárny mesiac, je 20 EUR.
  5. Držiteľ Karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.