infolinka:
0850 111 007
Požičková karta žolík

Vyplaťte svoje dlhy naraz!

ŽOLÍKOM VYPLATÍTE všetky svoje dlhy

Kreditná karta Žolík umožňuje držiteľovi vyplatiť súčasný dlh (naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy) a ďalej ho splácať oveľa výhodnejšie, s nižšími úrokmi. Vďaka nižším úrokom môžete splatiť dnešný dlh skôr a podstatne menej pritom preplatiť. Výhodou karty je:

 • na vyplatený dlh získavate 0 % úrok až na obdobie 6 mesiacov
 • následne úrok o 1 % nižší ako bol na starom dlhu (nie menej ako 1,34 % p. m.),      ak nevyplatíte starý dlh, úrok bude 1,90 % p.m.
Potrebné doklady

Ak chcete vyplatiť dlh, potrebujete len:

 • podpísanú kópiu občianského preukazu (prednú aj zadnú stranu) a iný doklad s Vašou adresou (napríklad výpis z účtu, faktúry za telefón, elektrinu)
 • posledné 3 mesačné výpisy z Vašej starej karty alebo iného dlhu, ktorý chcete vyplatiť; ak výpisy neobsahujú výšku úrokovej sadzby, pošlite nám aj kópiu zmluvy k vyplácanému dlhu obsahujúcu úrok
 • štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
 • poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
 • podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok

Naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy! Stačí vyplniť jednu Žiadosť o vydanie karty a ku každému dlhu poslať kópiu zmluvy a výpisy za posledné 3 mesiace.

Ak nežiadate o vyplatenie dlhu:

 • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (prednej aj zadnej strany)
 • kópiu posledného mesačného výpisu z Vášho bankového účtu (ak bankový účet nemáte, pošlite nám kópie dvoch dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu nie staršie ako 1 mesiac, napr. kópiu faktúry za plyn, elektrinu alebo telefón; tieto doklady môžu byť vystavené aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa žiadateľa)
 • štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
 • poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
 • podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok

Poznámka: Žiadateľ o Pôžičkovú kartu ŽOLÍK musí byť občan SR alebo cudzozemec s povolením na pobyt na území SR.

Parametre Pôžičkovej karty Žolík
 • úverový rámec: 100 - 5 100 €
  Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
 • úroková sadzba: ak klient nevypláca dlh 1,90 % p.m. (22,80 % p.a.); pri vyplatení dlhu 0 % na 6 mesiacov, po 6 mesiacoch o 1,00 % menej ako mal klient na vyplatenom dlhu, nie menej ako 1,34 % p.m. (16,08 % p.a.)
 • minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca (min. 10 €, max. 170 €)
 • bezúročné obdobie: 50 dní
 • možnosť poistenia schopnosti splácať
 • denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca
 • možnosť bezhotovostného prevodu na váš osobný účet vedený v ktorejkoľvek banke
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
Celkové náklady spojené s používaním Pôžičkovej karty ŽOLÍK s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 118,95 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 018,95 €. RPMN bude 27,16%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 0,65 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.