infolinka:
0850 111 007
Sídlo:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl.č. 10315/P
Korešpondenčná adresa:
Consumer Finance Holding, a.s.
divízia Kreditné karty
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad

e-mail: cfhkarta@cfh.sk
Kontakt pre média: tlacove@cfh.sk

Kontaktujte nás

Sme tu pre vás:
Napíšte nám

Odpovede dostanete aj
na našej infolinke

0850 111 007

Volania zo zahraničia: +421 248 555 222