infolinka:
0850 111 007
Kreditná karta MetLife Amslico

Bezplatné poistenie vďaka každej platbe!

Získajte úrazové poistenie za platby kartou!


Kreditná karta MetLife Amslico je kreditná platobná karta určená klientom životnej poisťovne MetLife Amslico.

  • za každých 33,20 € zaplatených kartou v obchodoch v danom mesiaci získavate do nasledujúceho mesiaca poistenie pre prípad straty života a trvalej invalidity následkom úrazu v hodnote 663,88 €

Príklad:
Ak v máji zaplatíte u obchodníkov vašou kartou MetLife Amslico v minimálnej výške 33,20 €, na jún si tak zabezpečíte poistenie pre prípad straty života a trvalej invalidity následkom úrazu v hodnote 663,88 €.

Parametre karty MetLife Amslico


Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
Celkové náklady spojené s používaním Kreditnej karty MetLife s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 19,80% p.a. predstavujú 112,12 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 012,12 €. RPMN bude 25,38%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,30 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.