infolinka:
0850 111 007
Dovolenková karta

Ušetrite z každej platby kdekoľvek vo svete!

Lacnejšie nákupy aj počas dovolenky


Dovolenková karta je bonusová kreditná platobná karta, s ktorou získavate exkluzívne výhody kdekoľvek sa nachádzate:

 • 0 % úrok na 6 mesiacov zo všetkých platieb kartou doma i v zahraničí
 • 3% späť zo všetkých platieb počas prvých 3 mesiacov, v nasledujúcich mesiacoch získate z každej platby späť 1%

Bonusy nie sú odrátané hneď pri nákupe, ale sú pripisované formou cash backu vždy 25. deň v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

Príklad:

Ak Dovolenkovou kartou zaplatíte každý mesiac 500 € počas prvých 3 mesiacov, získate 15 € mesačne. V nasledujúcich mesiacoch získate pri platbách kartou vo výške 500 € späť 5 € mesačne.

Parametre Dovolenkovej karty
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
Celkové náklady spojené s používaním Dovolenkovej karty s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 126,75 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 026,75 €. RPMN bude 29,08%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,30 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 17.11.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
 1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
  • 3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou zrealizovanej v období prvých troch mesiacov od vydania Karty,
  • 1 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou zrealizovanej v období po prvých troch mesiacoch od vydania Karty.
 2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
 3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom.
 4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Nákupnej karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 5. Držiteľ Dovolenkovej karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.