infolinka:
0850 111 007

Čo je kreditná karta

Kreditná platobná karta predstavuje jednoduchý a rýchly zdroj finančných prostriedkov, ktoré máte vždy po ruke a môžete ich využiť kedykoľvek ich potrebujete.

Kreditná platobná karta

Debetná a kreditná platobná karta – v čom je rozdiel?

Kreditná platobná karta

 • karta nie je viazaná na osobný účet klienta v banke
 • umožňuje platiť za tovary a služby, výbery hotovosti z bankomatov alebo prevod peňazí z karty na osobný účet vo výške až 100 % úverového rámca
 • finančné prostriedky sú k dispozícii kedykoľvek ich potrebujete, pretože karta Vám umožňuje prístup k úveru poskytnutému bankou

Debetná platobná karta

 • je viazaná na účet klienta v banke
 • výber z bankomatu alebo platby u obchodníkov sú možný len do výšky finančných prostriedkov na účte
 • umožňuje platiť za tovary a služby alebo výber hotovosti z bankomatu len do výšky denného limitu
Aké výhody vám kreditná karta prinesie?

Dostupnosť

 • finančné prostriedky k dispozícii vždy kedykoľvek ich potrebujete – 24 hod. denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • možnosť preklenúť krátkodobý nedostatok finančných prostriedkov bez dodatočného schvaľovania pôžičky
 • pri platbe kartou v zahraničí získate výhodnejší menový kurz ako pri výmene hotovosti

Prehľadnosť

 • riadenie výdavkov za pomoci pravidelných výpisov, ktoré obsahujú informácie o čiastke, dátume transakcie, dátume zúčtovania a mena obchodníka, u ktorého bola transakcia realizovaná
 • jednoduchá kontrola a prehľad o vašich výdavkov na rozdiel od používania hotovosti

Bezpečnosť

 • karty sú vybavené čipom a ďalšími bezpečnostnými prvky (PIN kód, Bezpečností kód)
 • umožňujú využívanie jedinečnej služby 3–D Secure, ktorá chráni Vaše internetové platby
 • v prípade straty alebo krádeže je potrebné kontaktovať infolinku 0850 111 007, ktorá zabezpečí blokáciu karty, čím sa predíde jej zneužitiu
 • možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver

Budúcnosť

 • možnosť navýšenia úverového rámca pri dobrej platobnej disciplíne
Všeobecné podmienky využívania bonusového programu
 • bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
 • klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom.
 • maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 • v prípade, že sa na používanie kreditnej platobnej karty, oprávneným držiteľom vzťahuje bonusový program v podobe generovania poukážok na zľavu v rámci splátkového predaja Quatro, maximálna hodnota poukážok, ktoré môžu byť Držiteľovi Karty zaslané spolu za kalendárny mesiac, je 20 EUR.
 • držiteľ Karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.
Zásady bezpečného používania kreditných kariet
 • kartu je potrebné po obdŕžaní ihneď podpísať na podpisovom prúžku na zadnej strane
 • kartu je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom
 • PIN kód nesmie byť nikdy uchovávaný v blízkosti karty a je určený výlučne držiteľovi karty
 • pri zadávaní PIN kódu je dôležité sa presvedčiť, že jeho zadanie nesleduje iná osoba
 • je dôležitá osobná prítomnosť pri každej platbe platobnou kartou
 • pri zadávaní PIN kódu sa presvedčte, že jeho zadanie nesleduje iná osoba
 • odporúča sa pri každom použití karty získať písomný doklad o realizácii transakcie
 • číslo karty nezverejňovať

Základné pojmy