Kariéra

Vážime si odvážnych a ambicióznych ľudí, ktorí by chceli patriť k najlepším. Radi medzi sebou privítame tých, ktorí sa neboja prijať nové výzvy a cieľavedome kráčajú svojou cestou za najvyššími métami.

 Pri obsadzovaní voľných, ako aj novovytvorených pracovných miest v CFH, a.s., dávame svojim zamestnancom priestor na sebarealizáciu a príležitosť na kariérny rast.

 V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte svoj životopis spolu so žiadosťou na vybery@cfh.sk.